Ik ben deskundig, onafhankelijk en objectief:

 1. Ik heb de juiste kennis en ervaring om deze taxatie goed uit te voeren. Verder heb ik voldoende kennis over de Desktop Taxatie applicatie door de begin cursus en de jaarlijkse trainingen die ik daar over volg.
 2. Bij mijn beoordeling van de waarde van deze woning heb ik mij uitsluitend gebaseerd op mijn eigen kennis en ervaring en op de aangeleverde informatie over de woning, zijn omgeving, de verkopen van woningen in de omgeving en de woningmarkt en ben ik uitgegaan van de juistheid van deze informatie. Dit betekent onder meer dat mijn oordeel niet beïnvloed is door wensen over de beoordeling van de modelwaarde of over de uitkomst daarvan. Ik heb ook geen enkel persoonlijk belang bij mijn oordeel over deze waardering.
 3. Ik heb geen feitelijk of potentieel belangenconflict met betrekking tot de betrokken woning, het waarderingsproces en het resultaat van de waardering.
 4. Ik ben niet verbonden met de partijen die betrokken zijn bij de aan en verkoop van het onroerend goed. Dit betekent onder meer dat ik niet verbonden met de koper of de verkoper van het onroerend goed of de aan- of verkoop makelaars. Dit kan zijn doordat ik niet weet of kan vermoeden wie deze partijen zijn. Of doordat ik dit wel weet of vermoed maar ik geen relatie tot deze partijen heb. Deze partijen zijn dan geen bloed- of aanverwant van mij, ik ben niet bij hun in dienst, het zijn geen collega’s, ik deel geen zakelijke of financiële belangen met hen, en zij zijn niet verantwoordelijk voor een significant deel van mijn inkomsten of de inkomsten van mijn bedrijf. En verder zou mijn relatie tot deze personen ook op geen enkele manier tot belangenverstrengeling kunnen leiden of de schijn daarvan.
 5. Ik heb geen instructie ontvangen om de woning voor een bepaalde prijs te taxeren noch over mijn beslissing om het waardevoorstel te bevestigen dan wel af te wijzen.
 6. Ik ben buiten deze taxatie op geen enkele manier betrokken geweest bij deze woning in de afgelopen 2 jaar. Dit betekent onder meer dat ik niet betrokken ben geweest bij aan- of verkoop, bemiddeling, beheer of advies. Dit geldt voor zover ik weet of kan vermoeden ook voor mijn aan- en bloedverwanten.
 7. Ik heb geen enkel belang direct of indirect bij deze woning en dat geldt zover ik weet of kan vermoeden ook voor mijn aan- en bloedverwanten.
 8. Ik heb geen enkel belang direct of indirect bij de aan of verkoop van deze woning noch bij een wijziging in de hypotheek van deze woning. Dit geldt zover ik weet of kan vermoeden ook voor mijn aan- en bloedverwanten.
 9. Ik ben niet betrokken bij de aanvraag, beoordeling, beslissing of administratie van de hypotheekaanvraag en ik heb geen informatie over de kredietwaardigheid van de aanvrager en heb daar dus ook verder op geen enkele manier rekening mee gehouden. Dit betekent dat op geen enkele manier geleid of beïnvloed ben door de kredietwaardigheid van de kredietnemer
 10. Ik heb hierbij een Desktop Taxatie uitgevoerd. Een volledige taxatie zou tot andere uitkomsten van mijn werkzaamheden hebben kunnen leiden en het oordeel derhalve andersluidend zou kunnen zijn.

Om een woning te taxeren door middel van een Desktop Taxatie worden de volgende aannames gedaan:

 1. De woning gebruikt zal worden voor eigen bewoning.
 2. Er wordt geen rekening gehouden met toekomstige wijzigingen aan de woning zoals een verbouwing.
 3. Dat er geen afspraken bij de aankoop zijn gemaakt die invloed hebben op de waarde van de woning.
 4. Dat de woning een gemiddeld onderhoudsniveau heeft.