Gebruiksvoorwaarden
van de Desktop Taxatie®

www.desktoptaxatie.nl is een website in beheer van Calcasa B.V. (“Calcasa”, “wij” of “ons”) Wij zijn in Nederland geregistreerd onder het Kamer van Koophandel nummer 27162406 en ons kantoor is geregistreerd op Koornmarkt 41, 2611 EB Delft, Nederland. Ons BTW nummer is NL 8051.45.734.B01. Wij zijn een besloten vennootschap.

Informatie over onze gebruiksvoorwaarden:

Van tijd tot tijd passen wij deze voorwaarden aan. Raadpleeg deze voorwaarde iedere keer dat u onze website wenst te bezoeken om uzelf te verzekeren dat u de voorwaarden die van toepassing zijn begrijpt.

Onze website is gratis beschikbaar gesteld.

Wij garanderen niet dat onze website of de inhoud er van altijd en zonder onderbreking beschikbaar zal zijn. Wij kunnen de beschikbaar van het geheel of een deel van onze website voor zakelijke en operationele redenen opschorten of intrekken. Wij proberen u naar redelijkheid te berichten in het geval van opschorting of intrekking.

U bent ook verantwoordelijk voor het verzekeren dat alle mensen die onze website bezoeken via uw internet verbinding bewust zijn van de gebruiksvoorwaarden en aan deze te voldoen.

Indien u kiest voor, of voorzien wordt van, een gebruikers identificatie code, wachtwoord of andere informatie, onderdeel van onze beveiligingsprocedures, moet u deze informatie als vertrouwelijk behandelen.

Wij behouden het recht om gebruikersgegevens uit te schakelen, ongeacht of ze door u of door ons gekozen zijn, op ieder moment als er naar onze mening niet voldaan is aan de gebruiksvoorwaarden.

We have the right to disable any user identification code or password, whether chosen by you or allocated by us, at any time if in our reasonable opinion you have failed to comply with these terms of use.

If you know or suspect that anyone other than you knows your user identification code or password, you must promptly notify us using the contact form on the website.

Wij bezitten of zijn bevoegd tot het gebruik van alle intellectuele eigendom rechten op onze websites en het materiaal dat daar gepubliceerd is. De werken zijn beschermd met auteursrechten en verdragen over de hele wereld. Alle rechten zijn voorbehouden.

U mag één exemplaar afdrukken en u mag uittreksels downloaden van pagina’s van onze website voor persoonlijk gebruik en u mag deze onder de aandacht brengen van anderen binnen uw organisatie.

U mag de papieren of digitale kopieën van materialen die u hebt afgedrukt niet wijzigen op welke manier dan ook, en u mag geen illustraties, foto’s, video- of audiofragmenten of andere afbeeldingen afzonderlijk van eventuele begeleidende tekst gebruiken.

Onze staat (en die van enige geïdentificeerde contribuant) als auteurs van de inhoud op onze website moet altijd worden erkend.

U mag geen enkel deel van de inhoud van onze website voor commerciële doeleinden gebruiken zonder een licentie van ons of een van onze licentiegevers.

Als u een deel van onze website afdrukt, kopieert of downloadt in strijd met deze gebruiksvoorwaarden dan wordt uw recht om onze website te gebruiken onmiddellijk stopgezet en moet u naar eigen keuze de gekopieerde materialen teruggeven of vernietigen.

De inhoud op onze website is alleen bedoeld als algemene informatie. Het is niet bedoeld als advies waarop u moet vertrouwen. U moet professioneel of specialistisch advies inwinnen voordat u actie onderneem of afziet van acties op basis van de inhoud van onze website.

Hoewel we redelijke inspanning leveren om de informatie op deze website zo up-to-date mogelijk te houden geven we geen enkele garantie, expliciet of impliciet, dat de inhoud op onze website juist, volledig of actueel is.

Waar onze website links bevat naar andere websites en bronnen van derden, worden deze links uitsluitend ter informatie aangeboden. Dergelijke links mogen niet worden geïnterpreteerd als goedkeuring van ons van die gekoppelde websites of informatie die u van hen kunt verkrijgen.

We hebben geen controle over de inhoud van deze websites en bronnen.

Ongeacht of u een consument of een zakelijk gebruiker bent:

 • We do not exclude or limit our liability to you where it would be unlawful to do so. This includes liability for death or personal injury caused by our negligence and for fraud or fraudulent misrepresentation.
 • Different limitations and exclusions of liability apply to liability arising as a result of the supply of services to you, which will be set out in our agreement with you for those services.

Indien u een zakelijk gebruiker bent:

 • We exclude all implied conditions, warranties, representations or other terms that may apply to our website or to any content on it.
 • We will not be liable to you for any loss or damage, whether in contract, tort (including negligence), beach of statutory duty, or otherwise, even if foreseeable, arising under or in connection with:
  • use or inability to use our website; or
  • use of or reliance on any content displayed on our website.
 • In particular, we will not be liable for loss of profits, sales, business or revenue; business interruptions; loss of anticipated savings; loss of business opportunity, goodwill or reputation; or any indirect or consequential loss or damage.

Indien u een consument bent:

 • Please not that we only provide our website for domestic and private use. You agree not to use our website for any commercial or business purposes, and we have no liability to you for any loss of profit, loss of business, business interruption, or loss of business opportunity.
 • If defective digital content that we have supplied damages a device or digital content belonging to you and this is caused by our failure to use reasonable care and skill, we will either repair the damage or pay you compensation.

Wij kunnen niet garanderen dat onze website veilig is of vrij van bugs of virussen.

U bent verantwoordelijk voor het configureren van uw informatietechnologie, computer programma’s en platform waarmee u toegang heeft tot onze website. U moet uw eigen antivirussoftware gebruiken.

U mag onze website niet misbruiken door bewust virussen, Trojaanse paarden, wormen, logic bombs of ander kwaadaardig materiaal of technologie te introduceren. U mag niet proberen ongeautoriseerd toegang te verkrijgen tot onze website, de server waarop onze website is opgeslagen of enige server, computer of database die verbonden is aan onze website. U mag onze website niet aanvallen via een denial-of-service aanval of een gedistribueerde denial-of-service aanval. Als u deze bepaling overtreed pleegt u een strafbaar feit. We zullen een dergelijke overtreding melden aan de relevante wetshandhavingsautoriteiten en zullen met deze autoriteiten samenwerken door uw identiteit aan hen bekend te maken. In het geval van een dergelijke schending zal uw recht om onze website te gebruiken onmiddellijk worden beëindigd.

U mag linken naar onze startpagina, op voorwaarde dat u dit op een eerlijke en legale manier doet en onze reputatie daarbij niet schaadt of misbruikt.

U mag geen link maken die enige vorm van associatie met, goedkeuring van of toestemming door ons suggereert waar deze niet bestaat.

U mag geen link maken naar onze website op een website die niet beheert wordt door uzelf.

Onze website mag niet worden geframed binnen een andere website en u mag ook geen link plaatsen naar een pagina anders dan de startpagina.

Wij behouden het recht om de toestemming tot linken in te trekken zonder voorafgaande kennisgeving.

Indien u een link wilt maken naar of gebruik wilt maken van inhoud op onze website anders dan hierboven uiteengezet, kunt u contact opnemen via het contactformulier op deze website.

Indien u een consument bent in het Verenigd Koninkrijk, houd er dan rekening mee dat deze gebruiksvoorwaarden, het onderwerp en de formatie worden beheerst door Engels recht. U en wij zijn het er beiden over eens dat de rechtbanken van Engeland en Wales exclusieve jurisdictie hebben, behalve als u inwoner van Noord-Ierland bent dan mag u ook gerechtelijke stappen nemen in Noord-Ierland, en als u inwoner bent van Schotland dan mag u ook gerechtelijke stappen nemen in Schotland.

Indien u een consument bent in Nederland, houd er dan rekening mee dat deze gebruiksvoorwaarden, het onderwerp en de formatie worden beheerst door Nederlands recht. U en wij zijn het er beiden over eens dat de rechtbanken van Nederland exclusief bevoegd zullen zijn.

Indien u een zakelijk gebruiker bent, vallen deze gebruiksvoorwaarden, het onderwerp en de formatie ervan (en eventuele niet-contractuele geschillen of claims) onder het Engelse recht. U en wij zijn het er bieden over eens dat rechtbanken van Engeland en Wales exclusief bevoegd zullen zijn.

De naam “CALCASA” en het logo zijn in de Benelux geregistreerde handelsmerken van Calcasa BV. Het is u niet toegestaan deze te gebruiken zonder onze toestemming, tenzij deze deel uitmaken van het materiaal dat u gebruikt zoals toegestaan onder “Hoe u het materiaal op onze website mag gebruiken” hierboven.

Laatste wijziging: 04 Juni 2021